Читај ми!

Век хармонике - Концерт Јармиле Влахове

Наступ хармоникашице Јармиле Влахове и камерног ансамбла на 13. Међународном музичком фестивалу у Кутној Хори у Чешкој. Овај концерт, под називом „Силенцио”, забележен је 24. августа ове године у Капели тела Христовог.

На почетку ћете чути остварење под називом In croce Софије Губајдулине. Дело је оригинално написано за оргуље и виолончело 1979. године, а вечерас ћете га чути у аранжману за хармонику и виолончело. Како у самом наслову сугерише, Губајдулина испитује идеју крста или укрштања које прожима како микроформалну, тако и макроформалну структуру композиције. Инструменти започињу у контрастним регистрима – хармоника у вишем а виолончело у нижем регистру. У току композиције њихови регистри се приближавају а затим настављају у супротном правцу – креирајући тако звучну репрезентацију крста. Идеја укрштања прожима и рад са мотивима. Почетни мотив оргуља, односно хармонике осцилира између тонова Е-Еф и Е-Фис, што резултира својеврсном укрштању интервала мале и велике секунде. Овај мотив се такође преноси из једног инструмента у други, што за резултат има визуелно укрштање материјала у партитури дела.

Следи композиција Силенцио исте ауторке. Пет комада за хармонику, виолину и виолончело настали су 1991. године, а Губајдулина их је посветила хармоникашици Елзбет Мозер. На крају емисије чућете и Багателе опус 47 Антоњина Дворжака у аранжману за хармонику и грудачки трио. Свирају Роман Паточка и Хелена Јиржиковска – виолине, Лукаш Полак – виолончело и Јармонила Влахова – хармоника. Ставови су: Алегро скерцандо, Темпо ди менуето – Грациозо, Алегрето скерцандо, Канон – анданте кон мото и Поко Алегро.

Уредница емисије Марија Вуковић