Читај ми!

Студије и огледи

Милосав Гудовић: Мистика и егзистенцијална дијалектика

У емисији СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ 18. и 19. новембра можете слушати текст Милосава Гудовића „Мистика и егзистенцијална дијалектика. Размишљање о духовном (про)боју у делу Јакоба Бемеа”.

Овај текст је посвећен мисли немачког протестантског мистика Јакоба Бемеа (1575–1624), а сама насловна ситагма „егзистенцијална дијалектика" преузета је од Николаја Бердјајева, који је у уредничким прилозима религиозно-философском часопису Пут, тридесетих година прошлог века, објавио занимљиве, хвале и читања вредне Етиде о Јакобу Бемеу.

На основу тог тумачења, Милосав Гудовић настоји да понуди могуће разјашњење порекла једне од основних одлика бемеовског дискурса. Реч је о прилично нејасном, мутном посредовању властитих увида, док je главна загонетка ове интерпретације питање зашто се то уопште догађа. Аутор текста показује да разлог нејасног представљања мистичног искуства лежи у природи натуралистичко-алхемијског језика. Из познијих, више аскетски оријентисаних Бемеових дела стиче се утисак да је узрок почетне нејасности његових текстова било обликовање „парасимболизама” (израз који се овде употребљава по аналогији с паралогизмима). У парасимболичном језику се, по Гудовићевом схватању, огледа и Бемеова лична духовна драма. 

Читалa је Душица Мијатовић.
Уредница Тања Мијовић.