Читај ми!

Рефлексије

Езекијел Емануел и сарадници: Етички оквир за глобалну расподелу вакцина

Једног дана, кад буду развијене ефикасне вакцине за болест изазвану вирусом ковид-19, биће их мало. Самим тим, поставља се питање њихове праведне расподеле по земљама.

Расподела вакцина по земљама подразумева низ сложених и контроверзних питања, као и низ различитих инстанци које укључују јавно мњење, дипломатију, економију, јавно здравство итд. Иако многи државни лидери, међународне организације и сами произвођачи вакцина као кључни фактор у планирању и доношењу одлука о расподели препознају етику, до сада је постигнут тек незнатан напредак у правцу дефинисања оквира и давања препорука за „праведну" и поштену међународну дистрибуцију вакцине. Двадесет биоетичара са најпрестижнијих светских универзитета нуди у овом чланку, према њиховом мишљењу, етички прихватљив и практичан моде расподела – „Модел фер одређивање приоритета" (Fair Prority Model), посебно поштујући три важна принципа: добробит за људе и ограничавање штете по њих, давање предности онима који су у неповољном положају и једнака морална брига.

Овај чланак, изворно објављен у септембарском броју часописа Сајенс, превела је с енглеског језика Ивана Вујановић.

Спикерска интерпретација текста: Александар Божовић
Уредник: Предраг Шарчевић