Читај ми!

Студије и огледи

Марјан Ивковић: Солидарност и аутономија у контексту пандемије

У емисији Студије и огледи, од понедељка, 30. новембра, до среде, 2. децембра, можете пратити текст социолога Марјана Ивковића „Солидарност и аутономија у контексту пандемије”.

Марјан Ивковић у раду анализира доминантне речнике критике пандемијске политике у Србији, који се посматрају као репрезентативни за оцену еманципаторног потенцијала пандемије уопште, у смислу њеног потенцијала за делегитимизацију неолибералне демократије. Овај социолог разматра два речника који поседују извесни критички потенцијал у овом погледу – тзв. процедуралистички либерално-демократски и речник „живота испред економије” – да би затим указао на немогућност ових речника да пандемијску политику схвате као форму друштвене доминације којом се настоји отклонити претња по легитимност поретка. Аутор настоји да уочи природу доминације која се може ишчитати из главног наратива пандемијске политике - наратива о „недисциплинованим грађанима” и закључује да је посреди манифестација „комплексне доминације” (Лик Болтански) која поседује структуру „нормативног парадокса” (Аксел Хонет и Мартин Хартман). Напослетку, Иковићев рад представља нацрт алтернативне леве критике пандемијске политике која развија прелиминарни модел „интерсубјективног конституисања” личне аутономије унутар демократске јавне сфере, као базичног предуслова за осећање грађанске солидарности.

Чита Душица Мијатовић.
Уредници Оливера Нушић и Предраг Шарчевић.