Читај ми!

Студије и огледи

Бојан Јовановић: Homo aggressor

У емисији Студије и огледи од 11. до 15. јануара, можете слушати текст Бојана Јовановића „Homo aggressor”.

Испољена у сфери фикције у сновима, митовима, бајкама, предањима, личним причама и виртуелној реалности, агресија има психолошку, социјалну и културну функцију. Иако се у свом имагинативном свету представља као агресор или жртва агресије, човек у њему није одвојен од стварности у којој се огледају ефекти замишљеног. Истражујући појам и феномен агресивности, Бојан Јовановић пише: „Прича о човековој агресивности почиње, дакле, његовим биолошким наслеђем које је у култури добило и нови значај и другачије значење. Принцип културе подразумева успостављање контроле над природом не само изван себе већ и у себи. У том процесу и агресивност је хуманизована, али је култура омогућавала и злоупотребу њених материјалних достигнућа, па је подлежући искушењу своје увећане агресивне моћи, човек нападао и убијао друге људе. Таквим односом према другима, човек као homo aggressor, постао је и претња самом себи, што се у огољеном виду испољава у аутоагресији. Бројни суициди у данашњем свету нису само човекова тамна страна, већ и упозорење да је и глобално он довео себе до границе самоуништења”.

Читао Александар Божовић.
Уредници циклуса Тања Мијовић и Предраг Шарчевић.