Читај ми!

Имагинарна едиција

Димитриј Узланер: Русија у транснационалним културним ратовима

У емисији Имагинарна едиција, од понедељка, 11. до петка, 15. јануара, можете пратити превод студије социолога религије и куртуролога Димитрија Узланера „Русија у транснационалним културним ратовима” која је крајем прошле године објављена у једном од водећих руских часописа. Текст је превео Милан Суботић.

Полазећи од приказа актуелних спорова о предлогу руског закона о насиљу у породици, аутор становиште заговорника „традиционалних породичних вредности” анализира у ширем контексту глобализације „културних ратова” који обележавају друштвени живот друге половине XX века. По његовом мишљењу, упркос томе што се позивају на аутохтоне „морално-духовне вредности” и религијску традицију, заговорници руског моралног и вредносног конзервативизма у великој мери преузимају аргументацију транснационалног покрета америчке хришћанске деснице која је настала као одговор на драматичне културне и друштвене промене крајем шездесетих година прошлог века. Из тих разлога, сукоб између „националног” (домаћег) и „транснационалног” (западног) у споровима о „породичним вредностима”, Узланер тумачи као део глобалне динамике културних конфликата у којима линије подела не следе наслеђене конфесионалне и религијске разлике. Иако се конзервативизам заступника „традиционалних вредности” у Русији ослања на реторику (националне) аутентичности он је, попут њему супротстављеног либерално-прогресивистичког вредносног становишта, такође само део транснационалне, хибридне идеологије и глобалног друштвеног покрета. Стога Димитриј Узланер закључује да у актуелним вредносним конфликтима Русија не бира између своје националне традиције и њој супротстављене транснационалне идеологије, већ између две транснационалне идеологије које ће на различити начин одредити будућу историјску путању руског друштва. С обзиром да тај избор није руска специфичност, студија коју емитујемо може бити подстицајна за целовитије разумевање и овдашњих дебата о традиционалним и породичним вредностима.

Текст је преузет из четвртог броја часописа Неприкосновениј Запас за 2020. годину.

Чита Александар Божовић.
Уредница Оливера Нушић.