Читај ми!

Имагинарна едиција

Тревис Лау: „Алиса у Земљи чуда” – сентиментално детињство и антивакцинацијски покрет

Средином XIX века, брза урбанизација појачала је озбиљност и учесталост епидемијских болести у Енглеској, што је довело до значајних реформи јавног здравља. Овај оглед разматра како се књижевност тога доба носила са успоном нових „санитарних идеја” иза којих је стајала држава.

Роман Луиса Керола Алиса у земљи чуда (објављен 1865), иконичан је за проучавање викторијанског детињства. Тумачења овог романа у оквиру феминистичких, као и психоаналитичких приступа, бавила су се углавном развојем Алисине субјективности као девојчице, из чега су проистекла и каснија читања Алисе у терминима сексуалне жеље. Тревис Лау се у свом раду удаљава од те доминантне нити у науци и поново разматра место болести у Кероловој дечјој књижевности, независно од сексуалности. Према његовом мишљењу, док су сентиментални урбани романи викторијанског периода, попут Дикенсових, упозоравали на опасности од градске беде и болести, Алиса у земљи чуда представљала је неку врсту „научне бајке” о подједнако штетном претераном управљању телима преко програма превенције болести, међу које спада и обавезна вакцинација.

Овај текст Тревиса Лауа преузет је из његове докторске дисертације Prophylactic Fictions: Immunity And Biosecurity, која је одбрањена на Пенсилванiјском универзитету 2018. године.

Превод с енглеског: Мирјана Стефановић
Спикерста интерпретација текста: Душица Мијатовић
Уредник: Предраг Шарчевић