Читај ми!

Студије и огледи

Иван Миленковић: Хегел и Делез

У циклусу Студије и огледи, 20. и 21. маја, можете пратити текст Ивана Миленковића „Хегел и Делез”.

На први поглед, а нарочито ако поверујемо Жилу Делезу на реч, Хегел и Делез непомирљиви су противници чије се надубље непријатељство огледа у разумевању појма разлике. За Хегела разлика је другоразредна величина која свој смисао црпе из супротстављеног појма идентитета, док је за Делеза управо разлика кључни покретач нашег мишљења, а главни задатак савремене филозофије јесте у томе да разори појам идентитета како би направио места разлици. Миленковић, међутим, настоји да покаже како су објављене разлике између ова два велика филозофа, нарочито када је реч о појму разлике, мање него што се може учинити на први поглед, а сличности, последично, веће и значајније, те, нарочито, како се појмови идентитета и разлике, што су их ова двојица филозофа изградили, могу применити на садашњу политичку ситуацију у Србији и региону, па и шире.

Чита Душица Мијатовић
Уредница Оливера Нушић