Дејан Сретеновић

Дејан Сретеновић „Уметност присвајања", Орион-Арт, Београд

Књига „Уметност присвајања" др Дејана Сретеновића представља проблемско-теоријску студију која истражује богату и разноврсну историју пракси апропријације у визуелним уметностима од историјских авангарди до данас. Сачињена је од десет тематских поглавља - Рођење модерне апропријације; Сазвежђе редимејда; Монтажа: рез и веза; Моћ техничке репродукције; Уметност о уметности; Оригинална копија; Апропријација и друштво; Субјект присвајања; Апропријација као преступ и Постапропријацијска уметност - чиме је аутор свеобухватно мапирао територије или ситуациона поља апропријације, редефинисао терминологије и креирао контексте, историјске и савремене, у којима се уметност присвајања може проучавати и дискутовати.

Полазећи од основне дефиниције апропријације као усвајања нечега ради сопствене креације оригинала, књига „Уметност присвајања" открива и тумачи низ особених и имагинативних начина на које су се уметници у креацији уметничког дела користили пред постојећом уметношћу и културним артефактима кроз процедуре измештања, именовања, монтаже, цитирања, варирања, копирања, симулирања, пародирања, плагирања и сл.

Књига, такође, показује да је апропријација много више од многоструко присутног феномена у уметности и култури пошто се разматрање тог феномена исказује и као разматрање свих кључних протокола уметности - ауторство, оригиналност, изражајност, рад, техника, форма, материјал, идентитет, вредност, контекст, рецепција - који су у прошлом веку били на различите начине преиспитивани, превредновани или оспоравани.

Гост емисије је др Дејан Сретеновић.

Уредник и водитељ Знакова: Сава Ристовић.

број коментара 0 Пошаљи коментар