Винил - Лумај лумај до зоре - Софка Николић

Ако бисмо говорили о звездама међуратног музичког Београда и других средина, име које не бисмо смели да занемаримо је Софка Николић (1907 – 1982), певачица особене изражајности. На њен глас и темперамент, који као да су осликавали животну филозофију „Овде и Садаˮ, подсетиће нас у данашњем „Винилуˮ песма „Лумај, лумај, до зореˮ, снимљена пре Другог светског рата.