Винил - Под брегом се јела разгранала - Оркестар Браће Капуђи

Тамбурашки оркестар Браће Капуђи је у Чикагу, 2. фебруара 1942. године, снимио песму „Под брегом се јела разграналаˮ. Оркестар је предводио тамбураш и певач Мартин Капуђи.