Читај ми!

Винил - Опијо сам се, е па шта - Едо Љубић

Тамбураш и певач Едо Љубић, праћен својим ансамблом, снимио је песму „Опијо сам се, е, па штаˮ у првој половини 20. века. Аутор композиције је Марко Нешић.