1001 Траг - Бисенија - Лепа Лукић

Садржај рубрике чине прича о Миодрагу Тодоровићу Крњевцу (1824 – 1991) и његова композиција „Бисенија, кћери најмилијаˮ у извођењу Лепе Лукић.