Винил - Умилне очи твоје - Винка Елесин

Снимак песме „Умилне очи твојеˮ, забележен у Америци, у првој половини 20. века, доноси глас Винке Елесин.