Винил - Бего ли, бего ја шалваре немам - Тихомир Тика Ћурчић

Тихомир Тика Ћурчић је двадесетих година 20. века снимио песму „Бего ли, бего, ја шалваре немамˮ.