Поезија: Лаза Лазић, завршни део

Ове недеље слушате поезију Лазе Лазића, коју казује сам аутор.