Модовање: Монокл

У серијалу о моди, у моди је - монокл! Зашто да не?!