Програм за децу: Ростан

Послушајте стихове о пољупцу из Програма за децу.