Radio Beograd 3: Programska šema - četvrtak, 21. jan 2021

20:00
Najava programa
22:05
Muzika viva
23:05
Refleksije – Jirgen Koka: Više od druge violine
23:50
Knjiga za slušanje – Rafaele la Kaprija: Smrtno ranjen