Radio Beograd 3: Programska šema - četvrtak, 28. nov 2019

20:00
Najava programa
21:10
Muzika viva – Dani nove kamerne muzike u Vitenu
22:45
23:25
Refleksije – Igor Perišić: Kvir nekropolitike Slobodana Selenića
23:45
Antologija Trećeg programa – Dina Gudman: Saloni u doba prosvetiteljstva
23:58
Putevi proze – Maks Porter: Tuga je pernato stvorenje