Radio Beograd 3: Programska šema - četvrtak, 15. okt 2020

20:00
Najava programa
21:45
Muzika viva – Kompozicije Seli Bimiš
22:35
Antologija Trećeg programa – Filip Deskola: Kognicija, percepcija, mondijacija
23:50
Knjiga za slušanje – Tahar Ben Želun: Brak iz zadovoljstva