Radio Beograd 3: Programska šema - subota, 28. nov 2020

20:00
Najava programa
20:02
Opera – Nikolaj Rimski-Korsakov: Zlatni petlić
22:15
Drama – Franc Vedekind: Buđenje proleća
23:50
Kamerni koncert – Dela Olivjea Mesijana i Linde Ketlin Smit