Autogram

U AUTOGRAMU predstavljamo značajna dela koja najpotpunije reflektuju domete i umetničku ličnost nekog autora u pojedinim segmentima njegovog opusa.

Najava:
Jug Marković „De rerum natura“
[ petak, 03. apr 17:30 ]

Sve epizode serijalaAutogram

Prethodne emisije

petak, 03. apr 2020, 17:30

Petkom je, po tradiciji, emisija Autogram posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu ...

Jug Marković „De rerum natura“

pročitaj

ponedeljak, 13. apr 2020, 17:30

Godine 1932. u Beču, na Festivalu moderne muzike, francuski kompozitor Fransis Pulenk je sa svojim prijateljem Žakom Fevrijeom predstavio publici svoj Koncert za dva klavira ...

Fransis Pulenk - Kocnert za dva klavira

pročitaj

ponedeljak, 06. apr 2020, 17:30

Za prvi Autogram ove nedelje urednica Gorica Pilipović odabrala je Prvi gudački kvartet Johanesa Bramsa ...

Nastavljač velike tradicije

pročitaj

utorak, 07. apr 2020, 17:30

Francuski kompozitor Eduard Lalo je svoje jedino koncertantno delo za violončelo napisao 1877. godine i posvetio ga belgijskom umetniku Adolfu Fišeru ...

Eduard Lalo - Koncert za violončelo

pročitaj

ponedeljak, 30. mar 2020, 17:30

Emisija je posvećena "Fantastičnoj simfoniji", mladalačkom remek-delu francuskog kompozitora Hektora Berlioza ...

"Fantastična simfonija"

pročitaj

utorak, 31. mar 2020, 17:00

Đovani Batista Vioti, Violinski koncert – br. 22, u a-molu ...

Violinski virtuoz i kompozitor

pročitaj

četvrtak, 26. mar 2020, 17:30

Pisan tokom Prvog svetskog rata, "Drugi kvartet" Zoltana Kodalja predstavlja vrhunac prvog stvaralačkog perioda mađarskog kompozitora ...

Zoltan Kodalj - "Drugi kvartet"

pročitaj

sreda, 29. apr 2020, 17:30

"Pohlepan, kapriciozan i čudan" - upravo tim rečima je francuski violista Iber l Blan opisao svog kolegu i savrmenika Antoana Forkerea. ...

Antoan Forkere: "Komadi za violu"

pročitaj

sreda, 22. apr 2020, 17:30

U opusu nemačkog kompozitora Kristofa Graupnera, koji broji više od 1600 dela, istaknuto mesto zauzima njegovih 44 koncerata za jedan ili više instrumenata i orkestar ...

Koncerti Kristofa Graupnera

pročitaj

sreda, 01. apr 2020, 17:30

Kao i svi raskošno talentovani kompozitori, Alesandro Stradela je bio u stanju da napravi sintezu onoga što je oličavalo duh njegovog vremena, dajući svemu i snažan lični pečat. ...

Simfonije Alesandra Stradele

pročitaj

sreda, 08. apr 2020, 17:30

Zbirku 12 sonata za dve violine i baso kontinuo Johan Filip Kriger objavio je 1688. godine. ...

Johan Kriger: Trio sonate

pročitaj

utorak, 24. mar 2020, 17:30

Austrijanac Hugo Volf jedan je od najznačajnijih autora romantičarske solo pesme. ...

"Španska pesmarica" Huga Volfa

pročitaj

Sve epizode serijalaAutogram