Čitaj mi!

Noćne promenade

Kompozicije Antona Rubinštajna, Aleksandra Tansmana, Paula Hindemita i Džejsona Kordera

01.00 Anton Rubinštajn
Koncert za klavir i orkestar u de-molu broj 4 opus 70


01.35 Džejson Korder (offthesky)
Album The Beautiful Nowhere (2011)


02.20 Paul Hindemit
Ciklus Život Device Marije, prvi deo
Izvode Anelis Kuper, sopran i Karl Zeman, klavir


03.05 Aleksandar Tansman
Simofnijske etide za orkestar (30:50)
Koncert za orkerstar (23:21)
Kapričo za orkestar (17:15)
Izvodi Simfonijski orkestar iz Moskve pod upravom Antonija de Almeide


04.15 Paul Hindemit
Ciklus Život Device Marije, drugi deo
Izvode Anelis Kuper, sopran i Karl Zeman, klavirbroj komentara 0 pošalji komentar