Sa beogradskih scena

Reprodukujemo snimak koncerta Simfonijskog orkestra Radio-televizije Srbije pod upravom Luisa Gorelika i violiste Lazara Miletića, održanog 20. februara u dvorani Kolarčeve zadužbine. Na ovom koncertu iz ciklusa Premijere izvedena su dela Branke Popović, Franca Antona Hofmajstera i Jana Sibelijusa.

Prva tačka na koncertu bila je kompozicija Black Light / Nevidljivo svetlo Branke Popović. Prema rečima autorke, ovo je naziv za elektromagnetno zračenje, koje se često naziva i UV zračenje, a koje je skoro isključivo u frekventnom opsegu bliskom ultraljubičastom delu spektra i stoga je nevidljivo ljudskom oku. Kada su određene površine izložene njegovom dejstvu, stvaraju se efekti fluoroscence i fosforoscence koji otkrivaju golom oku nevidljive tragove koji na ovim površinama, pak, postoje. Po mišljenju autorke, i muzika na sličan način izaziva efekat kod publike - poput nevidljivog svetla muzika dotiče slušaoca i u njemu izaziva reakciju, introspektivno ispitivanje koje dovodi na površinu na prvi pogled nevidljive, skrivene tragove.

Violista Lazar Miletić, trenutno je aktivan kao muzički direktor i vođa ansambla MiN (Music in Nordland), jednog od najuspešnijih norveških kamernih ansambala. Ovaj mladi umetnik sarađivao je sa renomiranim evropskim orkestrima kao što su omladinski orkestar milanske Skale, kamerni gudački orkestar u Tromsu i Arktička filharmonija. Kao solista, nastupao je širom evropskog kontinenta, kao i u Severnoj i Južnoj Americi.

Autorka emisije Jelena Damjanović

broj komentara 0 pošalji komentar