Muzika sveta

Numere sa albuma „Molami i Mokeni – Pevanje i usne orgulje iz Laosa”, koji je francuska produkcijska kuća Okora objavila 2009. godine.

Album broji osamnaest numera i predstavlja muzičko putovanje kroz Laos, državu u kopnenom delu jugoistočne Azije, otkrivajući zanimljivosti muzičko-poetskog žanra lam, kako je nazvan u centralnim i južnim delovima, odnosno kap – u severnom delu zemlje. Nosioci ove laoške vokalno-instrumentalne tradicije su pevači molami koji numere izvode zajedno sa mokenima – interpretatorima na usnim orguljama nazvanim kene. Na ovom instrumentu, koji se izrađuje od bambusa i predstavlja simbol Laošana, muzicira se u različitim prilikama – on najčešće služi kao pratnja pesmama koje obiluju elementima improvizacije, ali se upotrebljava i kao samostalan instrument prilikom izvođenja obreda posvećenih precima.

Tekstovi pesama lam i kap tradicije, obuhvataju raznolike narativne registre: od  ljubavne čežnje, patnje, straha, preko mitskih i religioznih tema, do onih koje se odnose na veličanje istorijskih junaka ili pesama koje opevaju svakodnevne događaje iz života pojedinaca i zajednice.

Važno je istaći da prilikom interpretiranja, pevači – molami – posebnu pažnju poklanjaju pokretima ruku kojima dodatno „dočaravaju pesmu i pokazuju svoja osećanja". Na taj način njihovo telo ostvaruje performativni učinak povezivanja gesta, reči i muzike.

Na albumu, pored laoških molama i mokena, sudeluje i Mahori ansambl tradicionalnih instrumenata. 

Emisiju je pripremila Irina Maksimović Šašić