XX vek

Klavirski kvintet u Ce-duru Vilhelma Furtvenglera svira kvintet Klarens

Delo je nastajalo više od dvadeset godina, a prvi taktovi napisani su još leta 1912. godine.Na manuskriptu Klavirskog kivnteta u Ce-duru stoji da je prvi stav napisan 1933, drugi 1932, a finalni treći 1934. godine.

Svom profesoru Valteru Ricleru se maja 1935. Furtvegler u pismu obratio rečima: „Dragi Ricler, kvintet je sada na prepisci. Nadam se da će biti završen za tri nedelje, a onda ću ti ga odsvirati. Juče, dok sam ga prosviravao sa gospođom Ditrih, priznao sam da je sada stvarno završen."

Nažalost, Furtvengler je nastavio da i nakon pisma dorađuje i ispravlja partituru, o čemu svedoči i sačuvani rukopis dela. Zbog toga nije doživeo da čuje premijeru svog kvinteta koji je prvi put izveden nakon njegove smrti.

Urednica Sanja Kunjadić