Savremena srpska muzika

Dela perkusioniste i kompozitora Nebojše Jovana Živkovića.

Rođen u Sremskoj Mitrovici 1962. godine, Živković od osamdesetih godina prošlog veka živi u Nemačkoj, gde je završio studije na odsecima za udaraljke, kompoziciju i muzičku teoriju na Visokoj školi za muziku i primenjene umetnosti u Manhajmu i Štutgartu. Pre svega aktivan je kao izvođač i nastupao je sa ansamblima poput Štutgartske filharmonije, Minhenskog simfonijskog orkestra, Budimpeštanske filharmonije i drugih. U Živkovićevom kompozitorskom opusu prevashodno se nalaze dela za udaraljke,a samo kompozicija za marimbu i udaraljke ima preko trideset, od kojih su neke postale deo standardnog savremenog repertoara za ovaj instrument.