Vokalni sat

Đirolamo Venijer: Oratorijum za pet solista i orkestar

Oratorijum za dva soprana, tenora, basa, orkestar i kontinuo u nekim izvodima je označen i podnaslovom Genas Lachrimis, po naslovnoj numeri Genas Lachrimis rigate – u slobodnom prevodu Obrazi orošeni suzama.

Oratorijum za pet solista i orkestar Đirolama Venijera nastao je u poznom stvaralačkom dobu ovog autora, tačnije, 1733. godine. On poseduje karakteristike venecijanskog stila komponovanja, a posebno je prisutan uticaj Antonija Vivaldija, što ukazuje na podatak da je Venijer pre bio amater nego profesionalni muzičar. Time je razumljivija činjenica da je stvaralaštvo ovog autora palo u zaborav ubrzo posle njegove smrti.

Urednica Sanja Kunjadić