Muzej zvuka – Vergine Bella

Muzika sa albuma „Vergine Bella” Arijane Savalj i ansamlba Il Deziderio. Slušaćete madrigale i instrumentalne diminucije autora druge polovine 16. veka.

Na ovom izdanju, nalaze se dela iz epohe u kojoj je došlo do velikog napretka instrumentalne muzike, koja je bila oblikovana po uzoru na ljudski glas. Vokalni repertoar na ovom albumu dolazi iz trancizionog perioda između takozvane "prima pratike" i "sekonda pratike", odnosno između 1550. i 1610. godine, i pokazuje prelaz od polifonih madrigala ka ranim monodijskim kanconama i sonatama. Osnovu ovog albuma čine madrigali italijanskih autora, koji se alterniraju sa instrumentalnim numerama u kojima je demonstrirano umeće "diminucije", odnosno načina oblikovanja i ukrašavanja instrumentalnih deonica. Težnja ka ekspresivnosti ovih deonica, bez obzira na to o kom instrumentu je reč, odrigrala je značajnu ulogu u emancipaciji različitih instrumentalnih grupa i formiranju sasvim novog muzičkog repertoara. Primere ovih postupaka pronalazimo u brojnim delima autora s kraja 16. i početka 17. veka, poput Silvestra Ganasija, Dijega Ortiza, Đovanija Basana i drugih, koja su zasnovana na vokalnim uzorima savremenika. Posebno popularne u ovo doba, bile su diminucije "ala bastarda" kreirane u rasponu u kojem su se nalazila četiri ljudska glasa - sopran, alt, tenor i bas, te su bile izvođene na instrumentima sa širokim melodijskim opsegom, poput viole da gamba.

Urednica emisije: Ivana Neimarević