Čitaj mi!

Naučni skupovi

Problem predviđanja u filozofiji i nauci – govori Una Popović

U emisiji NAUČNI SKUPOVI možete slušati snimak izlaganja Une Popović „Hajdeger o mišljenju iz budućeg: pojam miga” sa 28. Filozofskog simpozijuma o temi „Problem predviđanja u filozofiji i nauci”, koji je održan 14. septembra u Sremskim Karlovcima.

Mišljenje iz budućeg je figura od ključnog značaja za poznu Hajdegerovu misao. Kako objašnjava Una Popović, reč je o pokušaju da se veza razumevanja bivstvovanja i vremena postavi na netradicionalni način, što podrazumeva i intervenciju nad ustaljenim poimanjem odnosa tri vremenske ekstaze. Mišljenje iz budućeg, sa jedne strane, odgovara Hajdegerovoj kritici tradicionalne metafizike, a sa druge, predstavlja uslov mogućnosti novog mišljenja, odnosno njegovog drugog početka. Ovu Hajdegerovu figuru autorka izlaganja ispituje na jednoj od njenih odlikovanih instanci, na primeru misaone figure i pojma miga (wink). Od mnogobrojnih mogućih pravaca određenja ovog pojma do njegovog konsteliranja spram drugih pojmova pozne Hajdegerove filozofije, analiza se sprovodi fokusiranjem na vezu miga, trenutka i munje. U slučaju trenutka, Hajdegerovo poimanje mišljenja iz budućeg sagledava se u odnosu na pretumačenje metafizike prisutnosti u smislu primata sadašnjosti, dok primer munje omogućava da ovaj Hajdegerov pojam samerimo sa tradiranim odnosom svetlosti, postojanja i saznanja.

Urednica ciklusa Tanja Mijović.