Čitaj mi!

Naučni skupovi

Problem predviđanja u filozofiji i nauci – govori Duško Prelević

U emisiji NAUČNI SKUPOVI možete slušati snimak izlaganja Duška Prelevića „Predviđanje i interdisciplinarnost” sa 28. Filozofskog simpozijuma o temi „Problem predviđanja u filozofiji i nauci”, koji je održan 14. septembra u Sremskim Karlovcima.

U svom izlaganju Duško Prelević preispituje percepciju o prirodnim naukama kao egzaktnim, nasuprot društvenim, koja je zastupljena kako u naučnoj zajednici tako i u vannaučnim krugovima. Uvreženo mišljenje da prirodne nauke pružaju veću sigurnost predviđanja dovodi se u pitanje na primerima nekoliko nauka, a pre svega medicine i ekonomije, čija se predviđanja velikim delom temelje na istorijskim iskustvima, sociološkim i psihološkim faktorima i tako dalje. U tom kontekstu, čak i sama podela na prirodne i društveno-humanističke nauke gubi funkcionalnost, jer pouzdanost i informativnost predviđanja podrazumevaju interdisciplinarnost. Shodno tome, autor zaključuje da je uobičajeno shvatanje egzaktnosti samo mit koji se često zloupotrebljava u naučnoj zajednici, te da je uska specijalizacija veštački konstrukt koji teško da može da ponudi i pouzdana i informativna predviđanja.

Urednica ciklusa Tanja Mijović.