Čitaj mi!

Muzej zvuka – Dela Đovanija Gabrijelija

Slušaćete kompozicije koje je ovaj autor napisao 1608. godine za venecijansko bratstvo Scuola Grande di san Rocco

Italijanski kompozitor i orguljaš Đovani Gabrijeli, bio je jedna od najuticajnijih ličnosti takozvane "venecijanske škole" u drugoj polovini 16. i početkom 17. veka. Odrastao u porodici koja je već iznedrila jednog značajnog umetnika - njegovog strica Andreu Gabrijelija, koji bio orguljaš, a potom i glavni kompozitor u najznačajnijoj bogomolji u republici, bazilici Svetog Marka - Đovani Gabrijeli je osim sa stricom, muziku učio i sa jednim od najznačajnijih renesansnih umetnika, Orlandom di Lasom. Nakon povratka iz Minhena, gde je kao i Laso radio na dvoru Alberta V, Đovani Gabrijeli je nasledio Klaudija Merulu na mestu orguljaša u crkvi Svetog Marka, a nakon smrti strica, postao je i glavni kompozitor ove bazilike. Nesumnjivo kao najznačajniji kompozitor u tom trenutku u Veneciji, Gabrijeli je prihvatio i poziv uticajnog bratstva u Veneciji, da postane i glavni orguljaš u Skuoli Grande di San Roko. Za ovu velelepnu palatu, u kojoj se nalazi više od dvadeset Tintoretovih slika, Gabrijeli će ostati vezan do kraja života, komponujući za nju brojne sonate, tokate i motete. Višehorski i antifonalni stil koji je Gabrijeli, zajedno sa svojim stricem Andreom, usavršio u crkvi Svetog Marka, primenjivao je i u kompozicijama napisanim za San Roko, a kuriozitet snimka koji ćete večeras pratiti, jeste da je zabeležen upravo u prostoru za koji je i napisan.

Urednica emisije: Ivana Neimarević