Čitaj mi!

Naučni skupovi

Slika i reč – govori Marko Novaković

U emisiji NAUČNI SKUPOVI petkom možete slušati snimke sa konferencije SLIKA I REČ koja je, u organizaciji Estetičkog društva Srbije, održana 8. i 9. oktobra u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. U večerašnjoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Marka Novakovića „Reči i likovi – Arnhajmov koncept vizuelnog mišljenja”.

Marko Novaković se u ovom izlaganju bavi takozvanom psihološkom estetikom, odnosno uvidima nemačkog psihologa Rudolfa Anhajma (1904-2007) iznetim u knjizi Vizuelno mišljenje (izvorno objavljenoj 1969. godine, a u prevodu na srpski jezik 1985). Jedna od Anhajmovih osnovnih teza je bila da je opažanje, i to posebno vizuelno opažanje, najznačajnije za nastajanje pojmova i kategorija u kojima mislimo, dok je vizuelno mišljenje unapred određeno pojmovima kao nekom vrstom racionalizacije naših opažaja. Novaković u ovoj tezi nalazi paralele sa stanovištima klasičnih filozofa, a posebno sa Kantovim učenjem o uobrazilji.   

Sledećeg petka, 27. novembra, nastavićemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog slupa.

Urednica ciklusa Tanja Mijović.