Čitaj mi!

Stereorama – Noćni program

Ostvarenja Ludviga van Betovena, Frederika Šopena, Zdenjeka Fibiha, Fransoa-Žozefa Nadermana, Žorža Onsloua i Pola Tafanela.

01.05 Ludvig van Betoven
Klavirski trio u Es duru Hess 47 - Allegro con brio (12:06)
Klavirski trio u Es duru opus 63 (34:12)
Izvodi Betoven projekt trio u sastavu: Džordž Lepou, klavir, Sung Me Li, violina i Vendi Vorner, violončelo (Cedille, 2010)


01.50 Frederik Šopen
Klavirski koncerti u transkripciji za klavir i gudački kvartet:
Klavirski koncert broj 1 u e molu (41:49)
Klavirski koncert broj 2 u ef molu (33:26)
Izvode: Naum Štarkman, klavir i Gudački kvartet Glinka


03.05 Zdenjek Fibih
Sonata za violinu i klavir opus 27 (10:22)
Sonata za violinu i klavir u De duru iz 1876 (22:34)
Izvode: Jozef Suk, violina i Jozef Hala, klavir


03.40 Žorž Onslou
Kvintet za duvačke instrumente u Ef duru opus 81 broj 3 (20:23)

Pol Tafanel
Kvintet za duvačke instrumente u ge molu (25:47)
Izvodi kvintet Sirinks u sastavu: Ingrid Salevski, flauta, Diter Salevski, oboa, Volfgang Mejer, klarinet, Karl-Teo Molberg, horna i Rajner Šotštet, fagot


04.25 Fransoa-Žozef Naderman
Sonata za harfu broj 1 u Es duru (4:50)
Sonata za harfu broj 2 u Ce duru (4:26)
Sonata za harfu broj 3 Be duru (6:39)
Sonata za harfu broj 4 u Ge duru (5:27)
Sonata za harfu broj 5 u Ef duru (7:57)
Sonata za harfu broj 6 u de molu (6:59)
Sonata za harfu broj 7 u Ce duru (6:53)
Izvodi Ani Šalan na Erarovoj harfi