Gramofonija

Baleti iz opera Borodina, Čajkovskog, Verdija i Ponkijelija

Izvode članovi Berlinske filharmonije pod upravom Herberta Karajana. Snimci su načinjeni 1972. godine, a reprodukovaćemo ih sa ploče produkcijske kuće Eks libris.

Sa zapisima koje je realizovao producentski tim u kojem su Ginter Hermans, Hans Hirš i Hans Veber smo se više puta susretali u prethodnim emisijama, te nema potrebe posebno isticati da je reč o ekipi Dojče gramofona koja je radila na snimcima vrhunskog kvaliteta, pomerajući granice zvučnih karakteristika koje vinil kao fonogram može da sadrži. To je slučaj i sa pločom koju emitujemo, a koja je originalno objavljena pod etiketom Dojče gramofona u Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Italiji i Španiji, dok je za francusko tržište predstavljena u okviru serije Prestiž, uz švajcarsko izdanje koje je objavila kuća Eks libris. U svakom slučaju je reč o vrhunskim izdanjima sa akcentom na kvalitetu snimka, o čemu svedoče i verzije na magnetofonskim trakama od sedam inča namenjenim audiofilskom tržištu. Ovo je redak znak da je reč o snimcima naročitih zvučnih performansi, s obzirom na to da su se na ovom mediju retko objavljivali originalni zapisi.

Zanimljivo je istaći da je Karajan početkom šezdesetih godina objavio za produkcijsku kuću Kolumbija još jedno izdanje sa baletskim segmentima iz opera, vrlo slično ovom, ali sa Filharmonija orkestrom i nešto drugačijim izborom numera, koje je dostiglo široku popularnost u Evropi i SAD i preko trideset reizdanja. Međutim, reč je o vinilima lošijeg kvaliteta, sa snimcima koji nisu na istom nivou kao ovi koje emitujemo, iako postoje moderne verzije ove ploče iz 2015. godine, znatno bolje izrade od originala.

Autor Milan Milojković
Urednica Sanja Kunjadić