Betovenova kolekcija Euroradija

Reprodukovaćemo snimak koncerta Simfonijskog orkestra iz Bornmuta pod upravom Kirila Karabica, održanog povodom proslave 250 godina od rođenja Ludviga van Betovena, 11. novembra ove godine. Na programu su bila dela Magnusa Lidnberga i Ludviga van Betovena.

Kompozicija Odsustvo (Absence) Magnusa Lindberga je pokušaj, kako sam autor kaže, da stupi u 'razgovor' sa Ludvigom van Betovenom. Kao polazišnu tačku za ovaj dijalog kroz vreme, Lindberg koristi isti orkestarski aparat kao onaj koji je Betoven upotrebljavao u većini svojih simfonija, a to je orkestar a due: po par drvenih duvačkih instrumenata, dve horne, dve trube, timpani i gudači.

Kao inspiracija, poslužile su mu Knjige konverzacija, svojevrsni dnevnici i beležnice koje je Betoven počeo da vodi od trenutka kada je primetio da gubi sluh. Naime, noseći svesku sa sobom on je stupao u konverzacije sa poznanicima koji su zapisivali svoje misli ili odgovore jer ih nije dobro čuo, te se tako u ovim izuzetnim dokumentima mogu pronaći transkripti Betovenovih razgovora o najrazličitijim temama poput kućnih obaveza, zatim gde se može pronaći dobra kafa ili pak filozofskih razmišljanja. Ono što pleni u ovim tekstovima su njihovi izraziti kontrasti između banalnog i sublimnog, kao i uvid u to da je Betoven bio izrazito adaptiran spram promena raspoloženja i očekivanja. U tom smislu je Lindberg u svom delu težio ka tome da prihvati kontraste i prikaže ih, a ne da ih izbegava, poštujući ovaj Betovenov princip.

U delu Odsustvo, Magnus Lindberg je iskoristio i nekoliko citata iz dela bečkog kompozitora: jedanaest taktova iz laganog stava klavirske sonate Lez Adju opus 81a, uzlaznu hromatsku sekvencu sa kraja prvog stava Druge simfonije i početni akord iz Finala Devete simfonije.

Urednice Jelena Damjanović i Ksenija Stevanović