Čitaj mi!

Studije i ogledi

Marjan Ivković: Solidarnost i autonomija u kontekstu pandemije

U emisiji Studije i ogledi, od ponedeljka, 30. novembra, do srede, 2. decembra, možete pratiti tekst sociologa Marjana Ivkovića „Solidarnost i autonomija u kontekstu pandemije”.

Marjan Ivković u radu analizira dominantne rečnike kritike pandemijske politike u Srbiji, koji se posmatraju kao reprezentativni za ocenu emancipatornog potencijala pandemije uopšte, u smislu njenog potencijala za delegitimizaciju neoliberalne demokratije. Ovaj sociolog razmatra dva rečnika koji poseduju izvesni kritički potencijal u ovom pogledu – tzv. proceduralistički liberalno-demokratski i rečnik „života ispred ekonomije” – da bi zatim ukazao na nemogućnost ovih rečnika da pandemijsku politiku shvate kao formu društvene dominacije kojom se nastoji otkloniti pretnja po legitimnost poretka. Autor nastoji da uoči prirodu dominacije koja se može iščitati iz glavnog narativa pandemijske politike - narativa o „nedisciplinovanim građanima” i zaključuje da je posredi manifestacija „kompleksne dominacije” (Lik Boltanski) koja poseduje strukturu „normativnog paradoksa” (Aksel Honet i Martin Hartman). Naposletku, Ikovićev rad predstavlja nacrt alternativne leve kritike pandemijske politike koja razvija preliminarni model „intersubjektivnog konstituisanja” lične autonomije unutar demokratske javne sfere, kao bazičnog preduslova za osećanje građanske solidarnosti.

Čita Dušica Mijatović.
Urednici Olivera Nušić i Predrag Šarčević.