Noćne promenade

Ostvarenja Saverija Merkadantea, Hermana Geca, Ferdinana Erolda i Anselma Hitenbrenera

01.05 Saverio Merkadante
Koncert za flautu i orkestar broj 1 u E duru opus 49
Koncert za flautu i orkestar broj 2 u e molu opus 57
Izvode flautista Mario Karbota i ansambl I Solisti Akvilani. Diriguje Vitorio Parizi


0
1.50 Ferdinan Erold
Uvertira iz opere Zampa
Simfonija broj 1 u Ce duru
Izvode članovi Orkestra italijanske Švajcarske pod upravom Volf-Ditera Haušilda


02.
20 Herman Gec
Klavirski kvartet u E duru opus 6
Izvode Oliver Trindl, klavir, Marina Šiš, violina, Peidžun Sju, viola i Niklas Šmit, violončelo


0
2.55 Ferdinan Erold
Uvertira iz opere Prvi sveštenici
Simfonija broj 2 u De duru
Izvode članovi Orkestra italijanske Švajcarske pod upravom Volf-Ditera Haušilda


03.
20 Herman Gec
Klavirski kvintet u ce molu opus 16
Izvode: Oliver Trindl, klavir, Marina Šiš, violina, Peidžun Sju, viola, Niklas Šmit, violončelo i Matijas Beltinger, kontrabas


0
3.55 Anselm Hitenbrener
Pesme za glas i klavir iz ciklusa Unutrašnji svet
Izvode Ulf Bastlajn, bariton i Čarls Spenser, klavir