Noćne promenade

Ostvarenja Fransoa Kuprena, Mark-Andrea Šarpentijea, Sofi Hačings, grupe Anoice i dua Durand – Hatakejama

01.00 Frederiko Durand - Čihei Hatakejama
Numere sa albuma Magic imaginary child


01.40 Mark-Andre Šarpentije
Magnificat (9:13)
Beata est Maria (3:37)
Crkvena uvertira (2:56)
Veni Creator (5:39)
Preludijum (1:01)
Salve Regina (4:39)
Ad beatam virginem „Hodie Salus" (7:07)
Preludijum (1:16)
Elevacija „O bone Jesu" (5:35)
Uvertira za responzorijum (2:33)
Laudate Dominum (3:18)
Litanije za bogorodicu (9:18)
Izvodi: ansambl Le Pasion pod upravom Žan-Marka Andrijea. Solisti su: Vensan Lievr-Pikar, kontratenor, Sebastijen Obrekt, bariton, Žan-Manuel Kandeno, bas bariton


02.35 Grupa Anoice
Album Into the shadows


03.25 Fransoa Kupren
Tri lekcije iz Tenebra
Izvode Žerar Len, kontratenor i ansambla Il Seminario muzikale


04.05 Sofi Hačings
Album Night Skies