Čitaj mi!

Noćne promenade

Ostvarenja Natanela Berga, Valtera Rabla, Majkla Vilijam Balfa i srednjovekovne kompozicije za harfu

01.05 Natanel Berg
Simfonija broj 1 - Sve što počinje ima svoj kraj
Filharmonija savezne države Rajna-Palatinat, kojom upravlja Ari Rasilainen


01.45 Srednjovekovne kompozicija za harfu
Izvodi Patriša Spero, harfa. Sudeluju perkusionista Malkolm Bol i Kejt Kuzner, krumhorna


02.50 Valter Rabl
Kvartet sa klarinetom opus 1
Sonata za violinu i klavir opus 6
Izvode Vencel Fuks, klarinet, Ženevje Lorenso, violina, Laslo Fenju, violončelo i Oliver Trindl, klavir


03.40 Natanel Berg
Simfonija broj 2 - Oštiderna. Četiri godišnja doba
Filharmonija savezne države Rajna-Palatinat, kojom upravlja Ari Rasilainen


04.00 Majkl Vilijam Balf
Pesme i balade za glas i klavir
Izvode Sali Silver, sopran i Ričard Boning, klavir