Noćne promenade

Simfonije Fransoa-Žozefa Goseka, sonate i svite za rekorder francuskih autora 18. veka, muzika sa albuma „Priča o Orfeju” i kompozicije za viuelu Luisa Milana

01.00 Fransoa-Žozef Gosek
Velika simfonija za orkestar u De duru opus 13 (14.58)
Simfonija u ce molu, opus 6 (13,48)
Izvodi Končerto Keln pod upravom Vernera Erharda


01.30 Muzika sa albuma „Priča o Orfeju"
Arije i dueti Antonija Sartorija, Luiđija Rosija i Klaudija Monteverdija iz opera inspirisanih likom Orfeja (30,09)
Izvode: Filip Žaruski, kontratenor, Emike Borat, sopran, Hor Švajcarske radio-televizije, ansambl I Barokisti pod upravom Dijega Fazolisa


02.00 Sonate i svite za rekorder francuskih autora 18. veka
Nikola Šedevil: Sonata broj 6 (8,12)
An Danikan Filidor: Sonata za flautu (8,53)
Šarl Djepar: Prva svita (16,12)
Maren Mare: Španske folije (10,36)
Izvode: Dan Laurin, rekorder, Ana Paradizo, čembalo, Domen Marinčič, violončelo


02.45 Fransoa-Žozef Gosek
Koncertantna sifmonija za flautu i orkestar iz baleta Mirza u De duru (11,28)
Simfonija u 17 glasova (24,33)
Izvodi Končerto Keln pod upravom Vernera Erharda


03.20 Sonate i svite za rekorder francuskih autora 18. veka
Žak-Marten Oteter: Treća svita (9.04)
Žan-Mari Lekler: Sonata broj 11 (7,16)
Mišel Blave: Sonata broj 2 (9.20)
Andre Šeron: Sonata broj 3 (14.14)
Izvode: Dan Laurin, rekorder, Ana Paradizo, čembalo, Domen Marinčič


04.00 Muzika sa albuma „Priča o Orfeju"
Arije i dueti Antonija Sartorija, Luiđija Rosija i Klaudija Monteverdija iz opera inspirisanih likom Orfeja (33,51)
Izvode: Filip Žaruski, kontratenor, Emike Borat, sopran, Hor Švajcarske radio-televizije, ansambl I Barokisti pod upravom Dijega Fazolisa


04.35 Luis Milan
Fantazija XIII (1.53)
Pavana I (1,18)
Tiento I (7.39)
Fantazija IX (3,17)
Fantazija X (2,18)
Fantazija XI (2,36)
Fantazija VIII (2,09)
Tiento II (5,39)
Izvodi Hopkinson Smit, viuela

broj komentara 0 pošalji komentar