Čitaj mi!

Žene u muzici

In memoriam: dr Selena Rakočević

Večerašnja emisija posvećena je Seleni Rakočević, srpskoj etnokoreološkinji i etnomuzikološkinji.

Emisiju će ispuniti odabrani terenski snimci tradicionalnih svadbenih pesama koje je ova naučnica beležila od 1994. do 2004. godine u Donjem Banatu. Potom ćemo pročitati odlomak iz njene studije Šta je to igra? Etnokoreološki pogled na terminološka i konceptualna određenja pojma, koju je Akademija umetnosti u Banjaluci objavila 2004. godine, u okviru zbornika radova sa naučnog skupa Dani Vlade Miloševića. U poslednjem segmentu emisije čućete dva primera tamburaške svirke koje je Selena Rakočević uvrstila u CD izdanje ETHNO.COM-a 2006. godine, u okviru četvrtog festivala tradicionalne muzike koji je bio naslovljen Putevima tambure: od srca Balkana do vojvođanske ravnice.

Rođena 26. oktobra 1971. godine u Beogradu, Selena Rakočević (rođ. Litvinović) detinjstvo i mladost je provela u Pančevu. Studije etnomuzikologije pohađala je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gde je od 1997. radila kao asistentkinja, a potom i profesorka na Katedri za etnomuzikologiju, na predmetu etnokoreologija, a ovaj kurs je držala i na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Doktorirala je 2009. godine na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Objavila je značajan broj stručnih radova, četiri kompakt-diska i DVD izdanja, kao i nekoliko knjiga, među kojima su: Vokalna tradicija banatskih Srba okoline Pančeva 1999. godine, Vokalna tradicija Srba u Donjem Banatu 2002, Igre plesnih struktura – Tradicionalna igra i muzika za igru Srba u Banatu u svetlu uzajamnih uticaja 2011, Tradicionalni plesovi Srba u Banatu 2012, kao i studiju povodom desete godišnjice festivala ETHNO.COM – Festival kao strategija dijaloga, koja je objavljena 2014. godine.

Pedagoška i naučno-istraživačka interesovanja Selene Rakočević bila su usmerena na muzičku i igračku tradiciju Banata u svetlu multikulturalnosti i multietničkog konteksta, kao i na istoriju etnokoreologije kao samostalne naučne discipline. Bila je članica Borda Studijske grupe za muziku i ples jugoistočne Evrope, Međunarodnog saveta za tradicionalnu muziku, i upravnog odbora Centra za istraživanje i očuvanje tradicionalnih igara Srbije. U periodu od 2003. do 2012. godine radila je kao umetnička direktorka festivala tradicionalne muzike ETHNO.COM u Pančevu. Nastupala je na brojnim domaćim i međunarodnim naučnim skupovima, sarađivala je sa mnogim umetničkim udruženjima srpske dijaspore i bila članica žirija na smotrama i festivalima tradicionalne muzike i igre.

Preminula je 18. maja ove godine u Beogradu.

Urednica Irina Maksimović Šašić

broj komentara 0 pošalji komentar