Veličanstveni spoj duha i prirode

Soko Grad

O Soko Gradu, veličanstvenom spoju duha i prirode, koji se nalazi ispod brda Sokola, iznad Šćepan Polja, između Pive i Tare, nedaleko od mesta gde se ove dve reke spajaju i stvaraju Drinu, govorimo u današnjoj emisiji.

Autor: Milutin Dedić

Zapisi s predumišljajem Zapisi s predumišljajem

Autor:
Milutin Dedić

Ljudi, njihova dela i tragovi koje su ostavili, od najranijih dana privlačili su pažnju autora emisije „Zapisi sa predumišljajem“, slikara Milutina Dedića. Ovaj naš poznati slikar s vremenom je sve više uviđao važnost tragova minulih vremena, čak i onda kada su mitovi i legende nadmašivali istorijske činjenice. U želji da sveobuhvatnije sagleda ljude i njihova dela, autor je, pored proučavanja odgovarajuće literature i arhivske građe, svoja istraživanja potkrepio i putovanjima, sa kojih nam donosi autentične, zanimljive priče. [ detaljnije ]