Kameni otisci večnosti

Efes

U doba helenizma povezivane su i prožimane različite kulture i religije Istoka i Zapada. Smatra se da je u to vreme na području između Egipta i Indije niklo više gradova. Podizani su planski, sa ulicama koje se seku pod pravim uglom i podelom na kvartove. U današnjoj emisiji govorimo o Efesu.

Autor: Milutin Dedić

Zapisi s predumišljajem Zapisi s predumišljajem

Autor:
Milutin Dedić

Ljudi, njihova dela i tragovi koje su ostavili, od najranijih dana privlačili su pažnju autora emisije „Zapisi sa predumišljajem“, slikara Milutina Dedića. Ovaj naš poznati slikar s vremenom je sve više uviđao važnost tragova minulih vremena, čak i onda kada su mitovi i legende nadmašivali istorijske činjenice. U želji da sveobuhvatnije sagleda ljude i njihova dela, autor je, pored proučavanja odgovarajuće literature i arhivske građe, svoja istraživanja potkrepio i putovanjima, sa kojih nam donosi autentične, zanimljive priče. [ detaljnije ]