Čitaj mi!

Vojislav Karanović i Dragan Bošković

Gosti Gutenbergovog odgovora su pesnici Vojislav Karanović i Dragan Bošković.

Pesnička knjiga Zagrljaj u kome nema nikoga Vojislava Karanovića izbor je iz njegove dosadašnje poezije, nastao kao deo nagrade Desanka Maksimović. Nedavno je, takođe povodom nagrade, održan i naučni skup o Karanovićevoj poetici. Sa pesnikom govorimo o njegovom stvaralačkom rasponu, u kojem on izražava prisnost sa svetom, ali ujedno ispituje i distancu između subjekta i sveta, često kroz medijume svesti i jezika. Između stvarnosti i privida stvarnosti, vidljivog i nevidljivog, svetlosti i senke, izmicanja i približavanja, sumnje i poverenja, zagraljaja sa svetom i zagrljaja u kojem nema nikoga, neke su od Karanovićevih suptilnih lirskih distinkcija i nijansiranja na kojima dosledno gradi svoj pesnički svet.

Dragan Bošković ove godine objavio je dve pesničke knjige, poemu Ursiten i knjigu Život i ja smo kvit (viberpunk poezija). Iako žanrovski različite, one nastavljaju „poetički hod" ranijih Boškovićevih knjiga, a svaka na svoj način, molitveno i angažovano, poziva na humanost, preispitujući ljudske stereotipe i virteulnu komunikaciju. U takvim okvirima pesnik posmatra i mesto poezije danas, koja se, kako kaže, intenzivno smanjuje. O njenom postmodernističkom statusu, ali i reaktuelizaciji srednjovekovne poetike, pored drugih tema, razgovaramo u Gutenbergovom odgovoru.

Uređuje i vodi Sonja Milovanović

broj komentara 0 pošalji komentar