Medaljon – Miroljub Aranđelović Kemiš

Današnji ''Medaljon'' posvetili smo harmonikašu, kompozitoru i aranžeru Miroljubu Aranđeloviću Kemišu. Rođen je u Grabovcu 1962. godine. U svojoj dugogodišnjoj karijeri uradio je veliki broj aranžmana koji karakterišu njegov atraktivni stil sviranja. Na evropskom takmičenju harmonikaša u Nemačkoj 1977. godine osvojio je nagradu ''Prva harmonika Evrope''.