Medaljon - Božidar Boki Milošević

Rubrika je posvećena Božidaru Bokiju Miloševiću, poznatom srpskom klarinetisti, šefu narodnog orkestra Radio Beograda, profesoru muzičke škole "Josip Slavenski" i članu Beogradske Filharmonije.