Medaljon - Braća Teofilović

Duetu braće Teofilović posvećujemo današnji „Medaljon”. Tradicionalnu muziku Srbije i Balkana zavoleli su još osamdesetih godina, u rodnom Čačku, kao članovi hora „Stevan Mokranjacˮ. Tokom devedesetih, čuveni blizanci su svoje živote usmerili ka dubljem promišljanju nasleđa, te ka razvijanju autentične interpretacije i stila. Objavili su nekoliko albuma: „Čuvari snaˮ (1998), „Sabazorski vetroviˮ (2001), „Vidaricaˮ (2012), na kojem su sarađivali sa gitaristom Miroslavom Tadićem, i „Teofilovićiˮ (2016).