Medaljon - Duet Radojka i Tine Živković

Današnji „Medaljonˮ posvećujemo Radojki (1923 – 2002) i Tinetu (1918 – 1985) Živkoviću – harmonikaškom duetu koji je trajao gotovo pola veka. Radojka i Tine su zajedno počeli da sviraju 1941. godine. Duet je imao impozantno veliki repertoar, sastavljen od izvornih i komponovanih melodija. Sama Radojka je, takođe, bila kompozitor. Osim u formi dueta, dvoje muzičara i supružnika nastupalo je i u sklopu svog nešto šireg sastava, poznatog kao Ansambl Živković.